Phối cảnh Dự án xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn
Phối cảnh Dự án xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Theo phương án đề xuất, Dự án sẽ được đầu tư với tổng chiều dài gần 29 km. Điểm đầu Dự án tại Km0+000 (điểm cuối tuyến của đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn). Điểm cuối Dự án tại Km28+807 (giao cắt với QL3B, kết nối với điểm đầu Dự án đường Bắc Kạn – hồ Ba Bể), TP Bắc Kạn.

Dự án sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, bề rộng mặt đường 20,5 m, tốc độ tính toán 80 km/h. Riêng một số đoạn thuận lợi thiết kế hình học theo tốc độ thiết kế 100 km/h.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 5.750 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 4.146 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 490 tỷ đồng…

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex