Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 15/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP. Theo đó, điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40-70% quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC lên 100%; Áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2023.

Từ khi Nghị định số 05 được ban hành, Sở Y tế đã tích cực triển khai Nghị định, nhưng thực tiễn đang nảy sinh một số bất cập.

Theo Sở Y tế, bất cập đầu tiên là về xác định các đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định bởi, nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, từ các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính, kế toán cho đến nhân viên bảo vệ, lái xe đều tham gia vào công tác phòng, chống dịch…

Tuy nhiên, theo quy định chỉ có viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có ký tự đầu của mã số chức danh nghề nghiệp là V.08 thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế mới thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%.

Do đó dẫn đến rất nhiều đối tượng tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế không thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề như: Nhân viên trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng không có mã chức danh nghề nghiệp bắt đầu là V.08; viên chức y tế làm công tác truyền thông, dân số; Các trường hợp đang giữ chức danh nghề nghiệp y tế nhưng ở vị trí quản lý, hành chính kiêm nhiệm làm công tác chuyên môn do đơn vị thiếu hụt nhân lực có chuyên môn y tế; Nhân viên y tế trực tiếp làm công tác chuyên môn chưa được xét tuyển hoặc đã trúng tuyển viên chức nhưng chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Điều này tạo ra tâm lý không công bằng, vừa thiếu sự khích lệ và vô tình tạo khoảng cách về nhân viên trong một đơn vị.

Nguyên nhân thứ 2 được Sở Y tế chỉ ra là bất cập về nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo quy định. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thành phố có 43 đơn vị thuộc khối y tế cơ sở và dự phòng, hầu hết rất khó khăn về nguồn thu sự nghiệp nên cần ngân sách hỗ trợ để thực hiện Nghị định này.

Một khó khăn khách quan khác là tại thời điểm Nghị định 05/2023/NĐ-CP ban hành thì năm tài chính 2022 đã kết thúc, các đơn vị đã tiến hành lập quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do đó không còn nguồn tài chính để thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho năm 2022. Sở Y tế đã đề xuất Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung ngân sách để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề vì nguồn thu của các đơn vị y tế cơ sở và y tế dự phòng rất hạn chế.

Sở Y tế cho biết, trước nhiều ý kiến từ cơ sở, Sở cũng đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ về việc thực hiện Nghị định số 05. Trong đó có nội dung đề nghị Bộ Y tế quan tâm xem xét xác định toàn bộ viên chức (kể cả viên chức ở bộ phận gián tiếp) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế quận, huyện, Tp. Thủ Đức, Trạm y tế xã, phường, thị trấn được phân công thực hiện các công việc chuyên môn y tế là đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05 vì đây cũng là lực lượng ở tuyến đầu, thường xuyên, trực tiếp xông pha vào những thời điểm cam go, đã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế làm việc không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, không sợ hiểm nguy trong môi trường nguy cơ cao về lây nhiễm để thực hiện nhiệm vụ chống dịch thành công.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản trả lời (số 3102/BYT-TCCB ngày 23/5/2023) các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP./.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex